Status uppdatering…

Klart till Färlebo.
Det är nu provtryckt till Färlebo och det har visat sig vara okej. Vi väntar dock på vattenprovet från Sven Johanssons till Färlebo och det kommer i nästa vecka. Kommer då ett meddelande till berörda när det är klart så att ni kan koppla in vattnet. Avloppet går bra att ansluta. När det gäller fibern så har den blivit försenad skall ha möte om detta på onsdag och hoppas då ett besked om ny tid.
Vi har nu startat färden mot Thamstorpsstationen och är nu utanför Doris Tengström.
 
Angående fiberblåsningen så ligger entreprenören lite efter och kommer att utföra blåsningen in i era fastigheter under V22-23. Entreprenören kontakter er i god tid för att kunna komma in i er fastighet.