Avstämning med arbetsgrupp

Tryckning under Nossan påbörjad men inte avslutad pga problem med maskinutrustning. Beräknas försena tryckningen 2-3 veckor.

Insamling av de sista anslutningsavtalen pågår.