Besked från Trafikverket dröjer

Styrelsen har i dagarna innan jul valt att ge Hans Olsson & co. uppdraget att påbörja anläggningen av etapp 3. Detta team grävde även etapp 1 i Flo.

Det som just nu hindrar igångsättning är klartecken från Trafikverket då vi behöver komma under järnvägsvallen.

Dessutom behöver vi få klarhet i vilken utrustning som det ska vara i anslutningspunkten till kommunens VA-nät. Denna anslutningspunkt kommer att vara gemensam för flera kommande etapper vilket gör att kostnaden sjunker för hela projektet.