2020-10-08

Grävning pågår för fullt och man har nu gått förbi Karaby och är på väg mot Kilja. Sträckan beräknas vara klar till årsskiftet.
OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du grävt klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.