Etapp 7.2 - Karaby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Gunno Hasselberg,    070-351 85 31
Elisabeth Olofsson,    070-380 08 34
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,      070-821 28 31
 

Nyheter

2019 > 02

Under januari har vi haft två markägarmöten för nästa två deletapper ut i etapp 7 och 8. Ett första möte den 12/1 för sträckan vidare utefter Tun-vägen från Rv44 och ett möte den 23/1 för sträckan från Guldsmedstomten vidare utefter Rv44 upp till Boberg. Några olika förslag finns som ska undersökas närmare för att kolla markförhållande och att det är vettiga grävvägar. Första delsträckan av stamledningen ut från anslutningen i Grästorp upp till rv44 kommer nu SKT (Skandinavisk Kommunal Teknik) att börja projektera.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.