Etapp 7.2 - Karaby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Gunno Hasselberg,    070-351 85 31
Elisabeth Olofsson,    070-380 08 34
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,      070-821 28 31
 

Nyheter

2018

Arbetet med projekteringen fortsätter med fokus på första etappen av stamledningen ut från pumpstationen vid vattenverket i Grästorp ut mot RV44. Arbetsgruppen har, tillsammans med projektledare Magnus Werneholm, varit ute i skog och mark för att kolla markförhållande och bra grävvägar. I stort sett finns ett bra förslag klart, några område ska dock kollas med avseende på grävdjup mm.

Läs hela inlägget »

Arbetsgruppen har gjort klart inventeringen av medlemmar och projekteringsarbetet har påbörjats med att identifiera lämpliga grävvägar för stamledningar. Den 23 oktober genomförde vi ett första möte med potentiellt berörda markägare närmast ut från kopplingspunkten i Grästorp. En preliminär väg har ritas upp och nu pågår inventering av den  ute i skog och mark. Ytterligare markägarmöten kommer genomföras efterhand vi hittar bra och lämpliga vägar att gå. 

Läs hela inlägget »

Den 5 februari hade vi ett informationsmöte för medlemmar och intresserade boende inom etapperna Särestad norr om Rv 44 och Särestad söder om Rv44. Arbetsgrupperna presenterade sig och Tobias och Anders från styrelsen presenterad föreningens erbjudande och principer. Vi tycker att det var ett bra möte, alla hade möjlighet att ställa frågor, och vi hoppas att alla blev nöjda med svaren dom fick. För de som inte hade möjlighet att närvara finns samma information här på hemsidan.
Vi i arbetsgruppen fortsätter nu med inventeringen av medlemmar för att förbereda inför projektering. Dessutom jobbar vi med arbetsgruppen för Flakeberg Norra och hur eventuellt stamledningar ska  vidare mot Håle.

Läs hela inlägget »
Etiketter: informationsmöte

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.