Etapp 7.2 - Karaby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Gunno Hasselberg,    070-351 85 31
Elisabeth Olofsson,    070-380 08 34
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,      070-821 28 31
 

Nyheter

2018 > 12

Arbetet med projekteringen fortsätter med fokus på första etappen av stamledningen ut från pumpstationen vid vattenverket i Grästorp ut mot RV44. Arbetsgruppen har, tillsammans med projektledare Magnus Werneholm, varit ute i skog och mark för att kolla markförhållande och bra grävvägar. I stort sett finns ett bra förslag klart, några område ska dock kollas med avseende på grävdjup mm.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.