2020-04-02

Nu anser vi att vädret tillåter fortsatt grävning. Vi startar vid Jönslanna pumpstation och går mot Karaby.
Tänk på att anmäla dina val på hemsidan under länken: ”Formulär för val av anslutningar”.
Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!