Uppdatering 2018-12-05

Arbetet med projekteringen fortsätter med fokus på första etappen av stamledningen ut från pumpstationen vid vattenverket i Grästorp ut mot RV44. Arbetsgruppen har, tillsammans med projektledare Magnus Werneholm, varit ute i skog och mark för att kolla markförhållande och bra grävvägar. I stort sett finns ett bra förslag klart, några område ska dock kollas med avseende på grävdjup mm.