Uppdatering

Insamlingen av markavtal och anslutningsavtal pågår av arbetsgruppen. Med anledning av all nederbörd så är projektet försenat. Pågående arbete av pumpstationen i Karaby.
Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Rättelse i föregående nyhet:
”Det har kommit upp vägmarkeringar i markerna, men det är andra som gräver och inte vi"