Etapp 7.2 - Karaby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Gunno Hasselberg,    070-351 85 31
Elisabeth Olofsson,    070-380 08 34
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,      070-821 28 31
 

Nyheter

2018 > 11

Arbetsgruppen har gjort klart inventeringen av medlemmar och projekteringsarbetet har påbörjats med att identifiera lämpliga grävvägar för stamledningar. Den 23 oktober genomförde vi ett första möte med potentiellt berörda markägare närmast ut från kopplingspunkten i Grästorp. En preliminär väg har ritas upp och nu pågår inventering av den  ute i skog och mark. Ytterligare markägarmöten kommer genomföras efterhand vi hittar bra och lämpliga vägar att gå. 

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.