2020-09-08

Vi har tagit oss förbi pumpstationen i Karaby. Sträckningen norr om stationen är genomgången och påbörjad. Därefter följer grävning mot Karaby och Kilja. Vi räknar med att slutföra etappen runt årsskiftet, beroende på väder och markförhållanden under höst och vinter.
 
OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du gjort klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.

Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.