2020-08-06

Grävarna är framme vid Karaby station, man har även gått tillbaka och tagit en del stick. Man fortsätter att gräva norrut. Provtryckning vatten och avlopp sker på den sträckan som är klar, sedan tas vattenprov och sen släpper sen på fastigheterna att ”gräva på egen tomt”.

OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du gjort klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.

Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.