Etapp 7.2 - Karaby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Gunno Hasselberg,    070-351 85 31
Elisabeth Olofsson,    070-380 08 34
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,      070-821 28 31
 

Nyheter

2020 > 03

Insamlingen av markavtal och anslutningsavtal pågår av arbetsgruppen. Med anledning av all nederbörd så är projektet försenat. Pågående arbete av pumpstationen i Karaby.
Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Rättelse i föregående nyhet:
”Det har kommit upp vägmarkeringar i markerna, men det är andra som gräver och inte vi"

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.