Lägesuppdatering 2019-02-16

Under januari har vi haft två markägarmöten för nästa två deletapper ut i etapp 7 och 8. Ett första möte den 12/1 för sträckan vidare utefter Tun-vägen från Rv44 och ett möte den 23/1 för sträckan från Guldsmedstomten vidare utefter Rv44 upp till Boberg. Några olika förslag finns som ska undersökas närmare för att kolla markförhållande och att det är vettiga grävvägar. Första delsträckan av stamledningen ut från anslutningen i Grästorp upp till rv44 kommer nu SKT (Skandinavisk Kommunal Teknik) att börja projektera.