Informatiomsmöte

Den 5 februari hade vi ett informationsmöte för medlemmar och intresserade boende inom etapperna Särestad norr om Rv 44 och Särestad söder om Rv44. Arbetsgrupperna presenterade sig och Tobias och Anders från styrelsen presenterad föreningens erbjudande och principer. Vi tycker att det var ett bra möte, alla hade möjlighet att ställa frågor, och vi hoppas att alla blev nöjda med svaren dom fick. För de som inte hade möjlighet att närvara finns samma information här på hemsidan.
Vi i arbetsgruppen fortsätter nu med inventeringen av medlemmar för att förbereda inför projektering. Dessutom jobbar vi med arbetsgruppen för Flakeberg Norra och hur eventuellt stamledningar ska  vidare mot Håle.

Etiketter: informationsmöte