2020-10-08

Sträckan har prov tryckts, vattenproverna är godkända och klara och det grävsr för fullt på egen tomt.
OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du grävt klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.