2020-05-19

Grävningen går riktigt bra, vi är snart framme vid guldsmedstomten och skattegården. Här kommer ventiler att sättas så att provtryckning och driftsättning kan göras av första delen av etapp 1.
Information om driftsättning kommer ske till berörda fastighetsägare via sms, så se till att ditt mobilnummer är uppdaterat.