Etapp 7.1 - Ås

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2020 > 08

Grävarna är klara till pumpstationen i Jönslanna. Man tar sedan en del stick till fastigheter längs huvudstammen. När dessa stick är klara kan man provtrycka vatten och avlopp, vattenprov tas och sedan kan man släppa på fastigheterna att gräva på ”egen tomt”.

Söder om 44:an har man provtryckt klart och fastighetsägarna har börjat gräva på ”egen tomt” och dom kopplas in vartefter det blir klart. Därefter kommer fibern att blåsas.

OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du gjort klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.