Uppdatering 2018-11-07

Arbetsgruppen har gjort klart inventeringen av medlemmar och projekteringsarbetet har påbörjats med att identifiera lämpliga grävvägar för stamledningar. Den 23 oktober genomförde vi ett första möte med potentiellt berörda markägare närmast ut från kopplingspunkten i Grästorp. En preliminär väg har ritas upp och nu pågår inventering av den  ute i skog och mark. Ytterligare markägarmöten kommer genomföras efterhand vi hittar bra och lämpliga vägar att gå.