Etapp 7.1 - Ås

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2020 > 05

Grävningen går riktigt bra, vi är snart framme vid guldsmedstomten och skattegården. Här kommer ventiler att sättas så att provtryckning och driftsättning kan göras av första delen av etapp 1.
Information om driftsättning kommer ske till berörda fastighetsägare via sms, så se till att ditt mobilnummer är uppdaterat.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.