2020-09-08

Etappen närmar sig sitt slut. Endast ett fåtal fastigheter kvar att ansluta. Vi räknar med att dessa kommer att avslutas under September månad.

Grävning på egen tomt har kommit igång bra i de delar som är provtryckta och klara. Det är viktigt då detta tar oss upp i beräknade flöden och motverkar eventuella stopp i ledningar under uppstartsfasen. Därefter kommer fibern att blåsas.

OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du gjort klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.

Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.