Etapp 7.1 - Ås

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2019 > 11

Inför grävning i detta område har föreningen nu begärt utsättning av övriga ledningsägare. Om ni ser pinnar eller färgmarkeringar runt hus och i marker handlar det bara om att föreningen ska veta var övriga ledningar ligger. Ni kommer bli kontaktade när vi närmar oss er fastighet för att bestämma var vi gräver fram föreningens ledning bäst.

Läs hela inlägget »

Första leveransen har kommit. Vi har ordnat med några uppställningsplatser och kommer inom kort börja etablera vår entreprenör på plats. Kontakt med markägare sker löpande. Tänk på att anmäla aktuellt mobilnummer då viss information kommuniceras den vägen.

Läs hela inlägget »

Grävning från Grästorp vattenverk och ut mot Ås är i uppstart. Material i form av slangar och dylikt är beställt och kommer om ett par veckor. Fakturan för anslutningen kommer att skickas ut inom kort. Det har varit informationsmöten om grävning på egen tomt för vissa delar av området och vi kommer inom kort att kalla till möte för de delar som inte haft. Har man missat något möte går det utmärkt att komma till kommande möte.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.