2020-02-05

Gjutning av pumphuset i Jönslanna är klar. Grävning är nästintill omöjlig i dagsläget med anledning av allt regn.
Faktura med den årliga medlemsavgiften är på väg