Etapp 7.1 - Ås

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar” på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2020

Sträckan har prov tryckts, vattenproverna är godkända och klara och det grävsr för fullt på egen tomt.
OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du grävt klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.

Läs hela inlägget »

Etappen närmar sig sitt slut. Endast ett fåtal fastigheter kvar att ansluta. Vi räknar med att dessa kommer att avslutas under September månad.

Grävning på egen tomt har kommit igång bra i de delar som är provtryckta och klara. Det är viktigt då detta tar oss upp i beräknade flöden och motverkar eventuella stopp i ledningar under uppstartsfasen. Därefter kommer fibern att blåsas.

OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du gjort klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.

Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.

Läs hela inlägget »

Grävarna är klara till pumpstationen i Jönslanna. Man tar sedan en del stick till fastigheter längs huvudstammen. När dessa stick är klara kan man provtrycka vatten och avlopp, vattenprov tas och sedan kan man släppa på fastigheterna att gräva på ”egen tomt”.

Söder om 44:an har man provtryckt klart och fastighetsägarna har börjat gräva på ”egen tomt” och dom kopplas in vartefter det blir klart. Därefter kommer fibern att blåsas.

OBS! Viktigt att fylla i inkopplingsanmälan på hemsidan under ”Aktuellt just nu” när du gjort klart på ”egen tomt”. Görs inte detta så kommer t.ex. inte fibern att ”blåsas”.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen.

Läs hela inlägget »

Grävningen går riktigt bra, vi är snart framme vid guldsmedstomten och skattegården. Här kommer ventiler att sättas så att provtryckning och driftsättning kan göras av första delen av etapp 1.
Information om driftsättning kommer ske till berörda fastighetsägare via sms, så se till att ditt mobilnummer är uppdaterat.

Läs hela inlägget »

Nu anser vi att vädret tillåter fortsatt grävning. Vi tar vid där vi lämnade vid Mjölån och siktar upp mot guldssmedstomten och väg 44.

Ett gräv-lag kommer fokusera på att få stamledningen till pumpstationen i Jönslanna. Vi kontaktar markägare löpande längs vägen.
Det andra gräv-laget kommer att fokusera på stickledningar längs stamledningen.
Tänk på att anmäla dina val på hemsidan under länken: ”Formulär för val av anslutningar”.
Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Läs hela inlägget »

Grävningar vid ridskolan är påbörjade och tryckning är gjord under mjölån, men fortsatt grävning förutsätter bättre väder.Tänk på att anmäla dina val på hemsidan under länken: ”Formulär för val av anslutningar”.

Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Läs hela inlägget »

Gjutning av pumphuset i Jönslanna är klar. Grävning är nästintill omöjlig i dagsläget med anledning av allt regn.
Faktura med den årliga medlemsavgiften är på väg

Läs hela inlägget »

Nu är det snart dags för grävning. Maskinerna står vid Lundmarks framfartsväg i Jönslanna.
Man börjar med att bygga pumphuset i Jönslanna, eftersom det är så blött markerna.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.