Information

Inför grävning i detta område har föreningen nu begärt utsättning av övriga ledningsägare. Om ni ser pinnar eller färgmarkeringar runt hus och i marker handlar det bara om att föreningen ska veta var övriga ledningar ligger. Ni kommer bli kontaktade när vi närmar oss er fastighet för att bestämma var vi gräver fram föreningens ledning bäst.