Vi har glada nyheter, om än lite hastiga!

Nu kan även vår etapp börja grävas i princip så fort vädret tillåter. Det finns en entreprenör som redan börjat etablera sig ute bland markerna. Vi har ringt flera av er redan och kommer fortsätta under de närmsta dagarna. Det är flera som ej skickat in anslutningsavtal, samt val av anslutningar så det kommer vi påminna om men ni kan gå in på hemsidan redan nu (http://www.digginginflo.se/blanketter-27361597) och välja anslutningar (e-blankett) samt skriva ut avtalsblankett för er påskrift där ni binder er till att betala kontantinsatsen på 50 000 kr. Lämna avtalet i Marcus Larssons brevlåda eller direkt till styrelsen för föreningen.
OBS: Fakturan kommer ganska omgående, var därför förberedda på detta!

Det är också viktigt att ni anger mobilnummer i medlemsuppgifterna om ni ej gjort detta. Styrelsen mailar INTE ut info utan SMS:ar.

Redan nu kan ni också planera för grävning på er egen tomt och prata med era grannar om att gå samman så kanske ni kan få ett mer fördelaktigt pris. Mer info om grävning på egen tomt finns på hemsidan som vi hoppas ni tittar på regelbundet.

Vi har fortfarande några ställen där det är lite svårt att hitta framkomlig väg men både styrelsen och arbetsgruppen jobbar med det och hoppas kunna lösa detta.
 
Med vänliga hälsningar 
Björn, Conny, Marcus och Maria