Etapp 6.2 - Flakeberg Norra

För mer information kontakta:
Maria Andréasson
0763-40 60 37
Maria.andreasson@yahoo.com
Björn Hedbjörk
0736-909336
Bjorn_hedbjork@hotmail.com

Nyheter.

2020

Hej Flakebergare! 
 
Dags för en uppdatering från oss i arbetsgruppen.
Nu har vi, ihop med alla inblandade markägare, gått igenom kartan med vårt förslag på dragning. Vi har i och med detta även fått in de flesta markavtal som vi behöver för att gräva. På ett par ställen kommer vi att gå över trädgårdar, där utreds fortfarande vilket avtal som ska skrivas på. (Vi återkommer till er som eventuellt blir berörda). Kartan är inskickad till de som ska projektera vidare.
 
Vi har fått bra förstärkning i arbetsgruppen av Conny Engelbrektsson!
 
Välj anslutningar om ni inte gjort det på denna hemsida under fliken: Egen tomt - blanketter för egen tomt. 
 
Fyll också i era mobilnummer om ni ej gjort detta. Finns på hemsidans första sida under rubriken Aktuellt just nu - ändra medlemsuppgifter. 
 
Med vänlig hälsning,
 
Björn, Marcus, Conny & Maria

Läs hela inlägget »

2019-12-10
Vi har sedan senaste uppdateringen definierat vår etapp. Den kommer att vara något mindre än vad som tidigare sagts. Vi har även kommit överens med de berörda Sparlösaborna att de bildar en egen arbetsgrupp. 
Vi har gjort en ny karta över förslag på dragningar, med Yngves karta som grund.
Vi har även gått igenom medlemsregistret och synkat den med kartan. 
Nästa steg är att möta markägare i mindre grupper för att få in synpunkter på kartan/dragningarna. Med markägarnas kännedom om egen mark och bästa möjliga grävningsväg samt önskemål kommer vi att uppdatera kartan allt eftersom. 
I detta skede, som sannolikt är det mest arbetsbelastande, skulle vi vilja bjuda in fler till arbetsgruppen. Då kommer arbetet att gå snabbare för oss, och fler får vara delaktiga i utvecklingen av Flakeberg!
När vi har gått igenom hela etappen med alla markägare, kallar vi till ett stort markägarmöte med representant från styrelsen. Här kommer det dras lite juridiska förutsättningar samt finnas möjlighet att ställa eventuella frågor. Här hoppas vi även kunna teckna markavtalen som behövs för att kunna sätta igång projekteringen. 
 
Med vänlig hälsning Björn, Maria och Marcus

2019-08-28
Ny huvudkontakt och arbetsgrupp
Hej Flakeberg Norra!
Efter en tids stopp i projektet var vi några som kände att det måste börja rulla framåt igen även i Flakeberg Norra. Vi bildade därför en arbetsgrupp bestående av Marcus (RadioTreby) Larsson, Nolgården, Göttorp, Maria Andréasson & Björn Hedbjörk Arentsgården, Göttorp. 
Vi kommer att ta vid där Yngve Eriksson avslutade sitt stora arbete. 

För att även denna etapp ska kunna få fiber, avlopp och vatten som många av oss väntar på så hoppas vi att några fler vill vara med och engagera sig i arbetsgruppen. Ni som är markägare sitter på mycket kunskap för att vi ska kunna komma fram med ett underlag för vidare projektering. Förutsättningen för att projektet ska bli verklighet är en ritning med förslag på dragning och godkända markavtal från alla berörda på hela etappen.

Så vad händer nu? Vi kommer inom kort kalla till ett möte för markägare samt stämma av det register som Yngve upprättat då det kan ha fallit bort eller tillkommit fastigheter sedan sist. 

Med vänliga hälsningar och önskan om ett effektivt & bra samarbete!
Maria Andréasson, Björn Hedbjörk & Marcus Larsson

Läs hela inlägget »
Grävning i Göttorp
Grävning i Göttorp

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.