2020-09-03

Hej Flakebergare! 
 
Dags för en uppdatering från oss i arbetsgruppen.
Nu har vi, ihop med alla inblandade markägare, gått igenom kartan med vårt förslag på dragning. Vi har i och med detta även fått in de flesta markavtal som vi behöver för att gräva. På ett par ställen kommer vi att gå över trädgårdar, där utreds fortfarande vilket avtal som ska skrivas på. (Vi återkommer till er som eventuellt blir berörda). Kartan är inskickad till de som ska projektera vidare.
 
Vi har fått bra förstärkning i arbetsgruppen av Conny Engelbrektsson!
 
Välj anslutningar om ni inte gjort det på denna hemsida under fliken: Egen tomt - blanketter för egen tomt. 
 
Fyll också i era mobilnummer om ni ej gjort detta. Finns på hemsidans första sida under rubriken Aktuellt just nu - ändra medlemsuppgifter. 
 
Med vänlig hälsning,
 
Björn, Marcus, Conny & Maria