Blanketter och formulär som rör föreningen

Här samlar vi de blanketter som rör dig som medlem i vår förening, bland annat den medlemsansökan som är ditt första steg för att kunna få kommunalt avlopp och avlopp samt fiber till din fastighet.

Förklaring av begreppet "lägenhet" som används i blanketterna
Notera att begreppet lägenhet som används betecknar hur många hushåll en fastighet innehåller. Detta begrepp används i kommunens, och därmed också vår, beräkningsmodell som ett mått på användningsgrad av anläggningen. Det i sin tur styr avgifterna för vatten och avlopp i anläggningen.

Styrelsen gör en individuell bedömning av varje fastighet, vid tveksamheter. Kontakta styrelsen om det är något du undrar.

Länkar till formulär eller blanketter

Medlemsansökan - eFormulär

Efteranslutning - Medllemsansökan
- eFormulär


Uppdateringa av medlemsuppgifter - eFormulär

Ändring av fastighetsägare - eForumlär

Medlemsansökan - pdf-fil för utskrift

Anslutningsavtal, en lägenhet (standard)

Anslutningsavtal, flera lägenheter

Avgiftsreducering fritidshus

Inkopplingsanmälan - eFormulär

Formulär för val av anslutningar - eFormulär

Här följer länkar till blanketter för autogiro:
(Endast bankgiro 898-9667)
privatperson
företag
Organisationsnummer: 769627-4252