Projektering av Ekedalsetapp pågår

Arbetsgruppen i Hyringa ledd av Christer Eksvärd där också Torbjörn Djupmarker ingår, håller som bäst på att hitta en framkomlig väg, samt kontaktar berörda markägare.