Etapp 5b - Hyringa & Längnum

2017 > 09

Nedgrävning av fiber, vatten och avloppsledning fortskrider mot Hyringa-Längnums bygdegård. Där kommer Flo FVA överta fibernätet från Hyringa Längnum Bredband Ekonomisk förening. Information om tjänsteutbud via fiber har skickats per mail till samtliga medlemmar i HLBB och medlemmar i Flo FVA som har fastigheter som ansluts till etapp5B. Informationen finns även att läsa om här på hemsidan.
 
Informationsmöte kommer att hållas angående
Grävning på egen tomt
i Hyringa-Längnums bygdegård
torsdagen den 5 oktober kl 19.00.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta:
Håkan Häger, hakan_hager@hotmail.com 0514-29069 073-9558749
Anette Andersson, a.a@safetyseal.se 0768-470800

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.