Uppdatering

Vi är nu färdiga med inventeringen av vilka fastighetsägare i Hyringa och Längnum som tänker ansluta sig till ledningen som dras från Tengene. Kontakter med markägare som berörs av ledningsdragningen kommer tas inom kort. Fastigheter som ligger i Hyringa utefter vägen från Ekedal mot Passegården och från fornstugan mot Örlanda, kommer att anslutas till Flakebergsledningen.

Etiketter: uppdatering