Etapp 5b - Hyringa & Längnum

2016

Vi är nu färdiga med inventeringen av vilka fastighetsägare i Hyringa och Längnum som tänker ansluta sig till ledningen som dras från Tengene. Kontakter med markägare som berörs av ledningsdragningen kommer tas inom kort. Fastigheter som ligger i Hyringa utefter vägen från Ekedal mot Passegården och från fornstugan mot Örlanda, kommer att anslutas till Flakebergsledningen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta:
Håkan Häger, hakan_hager@hotmail.com 0514-29069 073-9558749
Anette Andersson, a.a@safetyseal.se 0768-470800

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.