Etapp 5b - Hyringa & Längnum

2018 > 12

Alla som har valt att koppla in bredband har nu gjort det i etapp 5b. Däremot är det fortfarande ett tiotal fastigheter som inte kopplat in sitt vatten och avlopp. För att anläggningen ska fungera optimalt och inte drabbas av onödiga driftstörningar är det bra om dessa fastigheter blev anslutna så snart som möjligt. Anmälan till föreningen att inkoppling av vatten och avlopp skett, ska göras på följande formulär:
Inkopplingsanmälan fiber, vatten och avlopp

Eftersom föreningen kan skicka ut meddelanden via mass-SMS till alla medlemmar, är det viktigt att alla ser till att uppdatera sina mobiltelefonnummer om man vet att man bytt telefonnummer eller är osäker om man lämnat något mobilnummer alls. Detta är superviktigt eftersom det är så föreningen meddelar viktiga och brådskande meddelanden. Detta har visat sig nödvändigt och användbart vid händelser såsom om vattenpåverkan i Lidköping för några månader sedan. Om du fick ett meddelande till din mobiltelefon vid detta tillfälle, vet du att du har angivit rätt nummer.
Du hittar formuläret för ändring av personuppgifter här:
Ändring av medlemsuppgifter
 

Läs hela inlägget »

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta:
Håkan Häger, hakan_hager@hotmail.com 0514-29069 073-9558749
Anette Andersson, a.a@safetyseal.se 0768-470800

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.