Etapp 5b - Hyringa & Längnum

2017 > 03

Torsdagen den 23 mars kl 19.00 anordnas ett möte i Hyringa-Längnums bygdegård för markägare med fastigheter belägna i Hyringa och Längnum som berörs av ledningsdragning från Tengenehållet.
 
Särskild inbjudan till berörda har gått ut via mail eller brev.
 
Med vänliga hälsningar
Håkan och Anette

Läs hela inlägget »
Etiketter: markägarmöte

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta:
Håkan Häger, hakan_hager@hotmail.com 0514-29069 073-9558749
Anette Andersson, a.a@safetyseal.se 0768-470800

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.