13-16 november genomförs fiberomläggning för 100 kunder

Detta kommer att skötas av Wikstrands Maskin tillsammans med föreningen.