Uppdatering 

Nedgrävning av fiber, vatten och avloppsledning fortskrider mot Hyringa-Längnums bygdegård. Där kommer Flo FVA överta fibernätet från Hyringa Längnum Bredband Ekonomisk förening. Information om tjänsteutbud via fiber har skickats per mail till samtliga medlemmar i HLBB och medlemmar i Flo FVA som har fastigheter som ansluts till etapp5B. Informationen finns även att läsa om här på hemsidan.
 
Informationsmöte kommer att hållas angående
Grävning på egen tomt
i Hyringa-Längnums bygdegård
torsdagen den 5 oktober kl 19.00.

Etiketter: uppdatering