Markägar möte.

Torsdagen den 23 mars kl 19.00 anordnas ett möte i Hyringa-Längnums bygdegård för markägare med fastigheter belägna i Hyringa och Längnum som berörs av ledningsdragning från Tengenehållet.
 
Särskild inbjudan till berörda har gått ut via mail eller brev.
 
Med vänliga hälsningar
Håkan och Anette

Etiketter: markägarmöte