Uppdatering

Framtagning av ledningsdragningsförslag pågår och är snart på den nivån att vi kan skicka detta till SKT (Skandinavisk KommunalTeknik) för dimensionering. Fasthållandet av deletapp sker när vi har förslag med dimensioner och lämpliga placeringar av pumpstationer.
 
Markägarmöten planeras och inbjudan kommer skickas ut till berörda

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter