Etapp 8 Särestad Östra & Bjärby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Stefan Andersson 070-889 84 84
Roland Waren       070-749 99 70
 

Nyheter

2020

Första förslaget från SKT, som kom tillbaka för drygt en månad sen, hade en hel del ändringar som inte är görbara pga markförhållanden och det saknades en del fastigheter. Nu är en uppdatering är på gång och parallellt fortsätter vi samla in både markavtal och anslutningsval, med fokus på första deletappen, för vara förbereda för grävstart.
 
Grävning av etapp 7.1, som är gemensam första etapp för område 7 och 8, är nu äntligen uppstartad och tryckning under väg 2561 har gjorts på de ställen som ledningen ska fram. Entreprenörerna för 7.1 och 7.2 är nu igång med förberedelser för grävstart.
 
Pga av rådande läget, för minimera risken för spridningen av covid-19, så är årsmöte framflyttat. Nytt datum är inte satt men ska enligt lag vara genomfört senast 30/6, om nu inte detta läge göra att vi får göra avsteg från detta. Oavsett så är det viktigt att föreningen snabbt kan nå alla medlemmar för information, och det görs med fördel via sms. Därför är det viktigt att ni har rätt mobilnummer registrerat. Om ni är osäkra på vad ni angett så kan ni alltid uppdatera via länken ”Uppdatera medlemsregister” på första sidan på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Under höst- och vintermånaderna har arbetsgruppen, framför att Roland Warén och Lars-Erik Johansson (etapp 7),  varit ute i sten och mark för att hitta lämpliga grävvägar. Deras förslag har skickats in till SKT (Skandinavisk KommunalTeknik) för projektering och vi fick tillbaka förslag för ca 1,5 vecka sedan, men med en del ändringar. Vad dessa ändringar innebär håller nu arbetsgruppen på att se över.
 
Vi håller också på att samla in både markavtal och anslutningsval, med fokus på Särestad Östra och Håle i nuläget.
 
Grävning av etapp 7.1, som är gemensam första etapp för område 7 och 8, är redo för att startas upp. Tyvärr har vinterns regniga väder ställt till det rejält och vi inte kunnat starta gräva som planerat. Så innan markförhållandet blir mycket bättre så står det just nu stilla på den fronten.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.