Etapp 8 Särestad Östra & Bjärby

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Stefan Andersson 070-889 84 84
Roland Waren       070-749 99 70
 

Nyheter

2019

Framtagning av ledningsdragningsförslag pågår och är snart på den nivån att vi kan skicka detta till SKT (Skandinavisk KommunalTeknik) för dimensionering. Fasthållandet av deletapp sker när vi har förslag med dimensioner och lämpliga placeringar av pumpstationer.
 
Markägarmöten planeras och inbjudan kommer skickas ut till berörda

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.