2020-08-06

Möte inför grävstart kommer äga rum tisdagen den 18/8  kl.18.30 i Bellmansalen för berörda fastighetsägare mellan pumpstationen i Jönslanna fram till Västerby. Inbjudan kommer också i brevlådan. Vill du delta digitalt går du in på hemsidan, kalendern och hämtar länk.

OBS- VIKTIGT, skicka in anslutningsavtalen så fort som möjligt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter