Etapp 7.3 Särestad Västra

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2020 > 08

Möte inför grävstart kommer äga rum tisdagen den 18/8  kl.18.30 i Bellmansalen för berörda fastighetsägare mellan pumpstationen i Jönslanna fram till Västerby. Inbjudan kommer också i brevlådan. Vill du delta digitalt går du in på hemsidan, kalendern och hämtar länk.

OBS- VIKTIGT, skicka in anslutningsavtalen så fort som möjligt.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.