Etapp 7.3 Särestad Västra

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2020

Man passerar snart Rudbergavägen och går sedan vidare mot Västerby.
Det kommer att vara ”Grävstartsmöte” den 20/10 kl.19 i Kulturhuset. Avser sträckan Västerby och upp till Kronogården/Boberg.
Det går även att delta via länk som finns i kalendern på” digginginflo” hemsida.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen och att anslutningsavtalen är inskickade

Läs hela inlägget »

Grävstart under September månad om allt går som planerat.
 
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen och att anslutningsavtalen är inskickade.

Läs hela inlägget »

Möte inför grävstart kommer äga rum tisdagen den 18/8  kl.18.30 i Bellmansalen för berörda fastighetsägare mellan pumpstationen i Jönslanna fram till Västerby. Inbjudan kommer också i brevlådan. Vill du delta digitalt går du in på hemsidan, kalendern och hämtar länk.

OBS- VIKTIGT, skicka in anslutningsavtalen så fort som möjligt.

Läs hela inlägget »

 Arbetsgruppen samlar in markavtal, anslutningsavtal  och projektering av sträckan görs.Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Läs hela inlägget »

Projektering och insamling av markavtal och anslutningsavtal pågår av arbetsgruppen. Med anledning av all nederbörd så är projektet försenat.
Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Läs hela inlägget »

Arbetsgrupperna jobbar fortsatt med projektering av området samt insamling av markavtal.
Faktura med den årliga medlemsavgiften är på väg.

Läs hela inlägget »

Arbetsgruppen håller på och undersöker vart det är bäst att gräva. Markavtal kommer att samlas in när man vet lite mer om hur man kommer att gå.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.