Etapp 7.3 Särestad Västra

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
 

Nyheter

2020-10-08
2020-10-08

Man passerar snart Rudbergavägen och går sedan vidare mot Västerby.
Det kommer att vara ”Grävstartsmöte” den 20/10 kl.19 i Kulturhuset. Avser sträckan Västerby och upp till Kronogården/Boberg.
Det går även att delta via länk som finns i kalendern på” digginginflo” hemsida.
Viktigt att du har anmält rätt mobilnummer till föreningen och att anslutningsavtalen är inskickade

Läs hela inlägget »
2020-09-08
2020-09-08
2020-08-06
2020-08-06
2020-04-02
2020-04-02
2020-03-05
Uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.