Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2021-02-04
2021-02-04

-Det har nu varit driftsatt både vad gäller vatten/avlopp och fiber under en tid i vårt område. Det har varit väl fungerande för de flesta. Dock har det varit driftstörningar i avlopp hos några fastigheter, där den förmodade anledningen varit för lite vattenförbrukning för att det ska fungera som planerat.
Har ni ännu inte kopplat på anslutningar som anmälts att användas är det bra om det görs.
Det saknas fortfarande mobilnummer till några fastighetsägare vilket gör att dessa inte får tills sig viktig information vad gäller driftstörningar.
Finns det frågor eller funderingar nu efter att det har varit igång en tid får ni gärna hör av er, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Vi har fortfarande avstämningsmöten varje månad med styrelsen och de andra arbetsgrupperna i Grästorp så kan inte arbetsgruppen i vårt område svara på era funderingar kan vi ta hjälp av övriga och återkomma till er.
Mvh/Arbetsgruppen område 4.

Läs hela inlägget »
2020-03-08
2020-03-08
2019-12-10
Uppdatering
2019-02-20
Telekabeln i Trökörna/Frambo är nu lagad
2019-02-15
Information angående skadad telekabel

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.