Flo

2020-03-04 :  Arbete med att få slutbetalning på Fiberstödet för Flo pågår

2019-06-17 - Besiktning av fibernät utfört med beröm godkänt resultat.

2019-05-03
Dag för slutbesiktning är nu satt till 17 juni och arbetet inför den pågår för fullt.

2019-04-11
Arbete med att slutbesiktiga fiberinstallationen i etapp 1 och 2 (Flo) pågår som bäst. Kommer förhoppningsvis att vara klart senast till sommaren. Därmed betalas också de sista pengarna för etappernas fibestöd ut. Håll tummarna...

2018-12-11
Vi jobbar just nu med att ansluta ett antal fastigheter norr om järnvägen som inte kunde beredas plats innan stadgarna hade öppnats upp för hela Grästorps landsbygd.

2018-04-25
JIPPI idag fick vi godkänt en utbetalning av fiberstödet på 1 385 760 kr. Det känns som ett enormt steg framåt med tanke på allt arbete och energi som har lagts på bidragsprocessen.

2016-12-30
Information om hela Flos område visas from idag på denna sida.

Arbetet med stamgrävning och sk. stick till respektive fastighet är nu avslutade och det återstår för medlemmarna att gräva på respektive tomt.

Styrelsen arbetar med den formella dokumentationen för att stänga anläggningsfasen och övergå i drift på alla sätt. Detta innebär också att alla markägare håller på att få sin ersättning utbetald.

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Genomför grävning på egen tomt.