Etapp 9 Forshallsområdet

Jan-feb. 
Efter att ha gått på berg när vi försökt trycka oss under Forshalls bygglager blev vi istället tvungna att skopgräva hela vägen fram till och även över vägen in på Forshallspromenaden. Ett antal meter av ledningen behövde isoleras då vi p g a en bergknalle inte nådde ner till frostfritt djup. 
Den skyddsvärda eken på forshallspromenaden hade vi framgångsrikt tryckt oss under och kunde fortsätta förbi den en bit bort tills vi ånyo stötte på berg. Detta berg låg så ytligt att vi fick spränga en sträcka på ca 20 meter för att få ner ledningen men vid månadsskiftet feb-mars var ledningen nedgrävd hela vägen från ravinen bakom bygglagret till tryckningen under Nossan vid Månssons fastighet. 
I februari påbörjades även grävningen från anslutningspunkten nere vid Hagekroken och vi räknas med att vara framme vid 47:an i början av vecka 10.

mvh
Anders L

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter