Forshall

Grävning av denna lilla etapp, som består av 7 fastigheter i Forshallsområdet, genomförs av Wikstrands Maskin.

Anders Levenskog, vår ordförande, är projektledare.

Carl-Johan Månsson är huvudkontakt och nås via:
mobil: 0705-462181
mail: cjm099@gmail.com
 

Nyheter

2017 > 03

15/3
Grävningen från Hagekroken över Brännebacka och upp till 47:an stötte inte på några överraskningar. Däremot har det varit väldigt blött i markerna. Det gick t e x inte att köra ut grus för lagning av täckdiken med vagn utan vi har fått hämta en skopa i taget. Nu ligger dock slangarna där de skall och har dragits under vägen till norra sidan. Det andra arbetslaget har grävt och sprängt längs forshallpromenaden och dragit slangarna under Nossan över på Månsson sida. När detta skrivs håller de på och gräver i ett lövskogsparti bakom bygglagret för att kunna ansluta detsamma samt Aspehagens förskola. Förskolebarnen har fascinerat tittat på de stora maskinerna och även erbjudit sig att hjälpa till. Se bild.

Läs hela inlägget »

Jan-feb. 
Efter att ha gått på berg när vi försökt trycka oss under Forshalls bygglager blev vi istället tvungna att skopgräva hela vägen fram till och även över vägen in på Forshallspromenaden. Ett antal meter av ledningen behövde isoleras då vi p g a en bergknalle inte nådde ner till frostfritt djup. 
Den skyddsvärda eken på forshallspromenaden hade vi framgångsrikt tryckt oss under och kunde fortsätta förbi den en bit bort tills vi ånyo stötte på berg. Detta berg låg så ytligt att vi fick spränga en sträcka på ca 20 meter för att få ner ledningen men vid månadsskiftet feb-mars var ledningen nedgrävd hela vägen från ravinen bakom bygglagret till tryckningen under Nossan vid Månssons fastighet. 
I februari påbörjades även grävningen från anslutningspunkten nere vid Hagekroken och vi räknas med att vara framme vid 47:an i början av vecka 10.

mvh
Anders L

Läs hela inlägget »

2016-12-30
Wikstrands Maskin började med att framgångsrikt trycka ledningar under Nossan... och detta på första försöket.

Läs hela inlägget »
Etiketter: 2016-12-30

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Genomför grävning på egen tomt.